3.

ทันตกรรมรากเทียม หรือที่หลายคนเรียกจนติดปากว่า รากฟันเท […]

Read More

2.

แม้ว่าในการทำเลสิค จะช่วยให้สายตาของเรานั้นกลับมามองเห็ […]

Read More

smile-191626_640

ปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่หลากหลาย และมีทันตกรรมเ […]

Read More

close-up-1837213_1280

เมื่อพูดถึงการทำศัลยกรรมผ่าตัดดวงตาแล้ว คุณก็คงนึกถึง ก […]

Read More

maxresdefault

เลสิกเป็นการแก้ไข สายตา โดยการยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค […]

Read More