หลายคนคงอาจรู้จักการทำฟันประเภทหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปล […]

Read More

การทำตาสองชั้น เป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปรั […]

Read More

ทันตกรรมรากเทียม หรือที่หลายคนเรียกจนติดปากว่า รากฟันเท […]

Read More

แม้ว่าในการทำเลสิค จะช่วยให้สายตาของเรานั้นกลับมามองเห็ […]

Read More

ปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่หลากหลาย และมีทันตกรรมเ […]

Read More

เมื่อพูดถึงการทำศัลยกรรมผ่าตัดดวงตาแล้ว คุณก็คงนึกถึง ก […]

Read More

เลสิกเป็นการแก้ไข สายตา โดยการยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค […]

Read More