แม้ว่าในการทำเลสิค จะช่วยให้สายตาของเรานั้นกลับมามองเห็ […]

Read More

เมื่อพูดถึงการทำศัลยกรรมผ่าตัดดวงตาแล้ว คุณก็คงนึกถึง ก […]

Read More

เลสิกเป็นการแก้ไข สายตา โดยการยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค […]

Read More